Certyfikaty i standardy dla produktów

Niezależne certyfikaty budują zaufanie

W zakresie swojej oferty, CWS-boco przestrzega wszystkich obowiązkowych norm i wymogów prawnych. Wykorzystujemy możliwość certyfikacji naszych produktów i systemów zarządzania jako szansę potwierdzenia zgodności naszych procesów z normami oraz ich niezależną weryfikację przez ekspertów.

Wymagamy od naszych dostawców odpowiedniej certyfikacji na materiały i komponenty, tak aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo użytkownikom naszych produktów.

CWS-boco - międzynarodowe certyfikaty dla produktów CWS-boco

Oferujemy specjalistyczne Środki Ochrony Indywidualnej (w tym odzież i obuwie ochronne), do stosowania w środowisku pracy, zawarte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP, która określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej.

Nasza odzież i obuwie ochronne posiadają obowiązkowe certyfikaty lub są zgodne z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów zagrożeń na stanowisku pracy. Przykładowe rodzaje i normy dostępnych Środki Ochrony Indywidualnej w ofercie boco:

  • PN-EN 470-1, Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne.
  • PN-EN 471, Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.
  • PN-EN 343, Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem.
  • PN-EN 342, Odzież ochronna - Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.
  • PN-EN 14058, Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.
  • PN-EN 1149, Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne.
  • PN-EN 14644-1, Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.