Odpowiedzialność za produkt

CWS-boco - odpowiedzialność za cały cykl życia produktu

Odpowiedzialność za cały cykl życia produktu

Produkty CWS-boco dostępne są najczęściej w formie wynajmu (leasingu). Nasza firma ponosi odpowiedzialność za cały okres życia produktu - od jego wytworzenia, poprzez użytkowanie i naprawy, a na jego recyklingu kończąc. Urządzenia higieny, tekstylne maty oraz odzież robocza zostały zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o najnowszą wiedzę naukową i ekologiczną. Pozwala to na zapewnienie im trwałości i długiego czasu eksploatacji.

Dzięki ekologicznej koncepcji usług i produktów przeznaczonych do wielokrotnego wykorzystania (repair - reuse - reduce - recycle), CWS-boco nie tylko pomaga chronić środowisko samo w sobie, ale również wspiera swoich Klientów – małe firmy i duże przedsiębiorstwa, instytucje komercyjne i publiczne - w skutecznych działaniach proekologicznych.