Dane rejestrowe

Dane rejestrowe CWS-boco Polska

CWS-boco Polska Sp. z o.o.
ul. Rokicińska 156 b
92-412 Łódź
E-Mail: info @ cws-boco.pl

Tel. 42 683 97 00
Fax 42 683 97 97

Członek Zarządu - CFO: Pan Miłosz Mrozik

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział KRS | KRS 0000023080
kapitał zakładowy: 17 963 500 PLN

PeKaO SA Centrum Korporacyjne w Łodzi   
ul. Dąbrowskiego 234, 93-231 Łódź      
IBAN:  78 1240 2539 1111 0010 6462 6267   
BIC: PKOPPLPW

NIP: 521-01-23-622
REGON: 011517737