Ekologia i środowisko

Ekologia i ochrona środowiska w CWS-boco Polska

Ekologia i ochrona środowiska w CWS-boco Polska

Odpowiedzialność za środowisko jest ważnym elementem strategii rozwoju biznesu CWS-boco w Polsce i na świecie. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego poprzez kontrolę emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialne zużycie wody i energii, kontrolę zanieczyszczenia ścieków oraz zapobieganie wytwarzania niepotrzebnych odpadów.

Ważne dla nas jest rozwijanie przyjaznych dla środowiska technologii pralniczych i sposobów produkcji. Wydajna technika pralnicza oraz optymalna technologia prania umożliwiają rezygnację z uciążliwych lub niebezpiecznych dla środowiska chemicznych procesów czyszczenia i jednocześnie zmniejszają zużycie wody oraz zapotrzebowanie na środki piorące.

Aktywnie promujemy ekologiczne produkty i usługi wśród naszych Klientów. Szukamy bardziej ekologicznych sposobów użytkowania naszych produktów oraz usuwania odpadów. Pierwszeństwo mają zawsze produkty nadające się do wielokrotnego użycia.

Grupa CWS-boco rozwija i doskonali swoje Systemy Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Inspirujemy się dobrymi praktykami, rekomendacjami organizacji branżowych (np. European Textile Services Association) i wiodących instytucji badawczych (np. Hohenstein Institute) oraz innowacjami wdrażanymi przez naszych dostawców.

Od 1998 r. CWS-boco Polska posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001, a od 2004 r. certyfikowany System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego w zakładzie pralniczym RABC 14065, z określeniem analizy ryzyka skażeń, zbliżony do koncepcji Systemu HACCP w zakładach przemysłu spożywczego.