Ekspert Instytutu Outsourcingu

CWS-boco Polska jest członkiem Instytutu Outsourcingu, aktywnie promującym nową kategorię usług outsourcingowych w Polsce - kompleksowe zarządzanie czystością oraz wdrażającym profesjonalne rozwiązania u swoich klientów jako wsparcie ich procesów biznesowych.

Instytut Outsourcingu to organizacja, która powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rodzimych firm usługami outsourcingowymi, związane z chęcią optymalizacji kosztów, zwiększenia wydajności i budowania przewagi konkurencyjnej. Instytut skupia doświadczenie, wiedzę i kompetencje swoich członków, prowadząc działalność edukacyjną i ekspercką, bliską formule think-tanku. Pracuje na rzecz promocji rozwiązań outsourcingowych, jako najlepszej strategii zwiększania efektywności i rentowności przedsiębiorstw.

Przynależność do Instytutu daje możliwość wymiany dobrych praktyk i doświadczeń między firmami członkowskimi. – CWS-boco to firma posiadająca wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w świadczeniu usług outsourcingowych. Pragniemy podzielić się naszym know-how i nawiązać współpracę z innymi przedsiębiorstwami w tym zakresie. Jako członek Instytutu Outsourcingu zamierzamy brać aktywny udział w propagowaniu wiedzy na temat szans i możliwości, jakie daje wprowadzenie modelu outsourcingowego w przedsiębiorstwie – informuje Andrzej Smółko, Prezes Zarządu firmy CWS-boco Polska.