Higiena tekstyliów -- Mikrobiolog ostrzega przed ryzykiem prania w domu

Pranie odzieży roboczej w domu nie jest wystarczające.

Poniższy artykuł powstał na podstawie noty prasowej opublikowanej przez stowarzyszenie ETSA z dn. 19 października 2018r.

 

W niedawnym liście do ETSA niemiecki mikrobiolog prof. dr Lutz Vossebein z Hochschule Niederrhein* ostrzega przed zagrożeniami higienicznymi związanymi z praniem odzieży roboczej w domu. Ostrzeżenie to jest poparte odniesieniami do opublikowanych badań naukowych.

Prof. Vossebein zwraca uwagę, że zabrudzone tekstylia mogą być wektorem czynników zakaźnych. Zignorowanie tego może prowadzić do poważnych problemów, a nawet śmierci w niektórych szczególnie narażonych przypadkach. Dotyczy to zwłaszcza środowisk wrażliwych pod względem higieny, takich jak miejsca w których przygotowuje się żywność, domy opieki nad osobami starszymi, placówki służby zdrowia oraz dla małych dzieci.

Różnice pomiędzy "czystym", "higienicznie czystym" i "zdezynfekowanym" są często pomijane. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy z najbezpieczniejszego sposobu prania odzieży. Pranie odzieży roboczej lub profesjonalnych tekstyliów i bielizny w domu nie zawsze jest tak łatwe i skuteczne, jak nam się wydaje - w celu osiągnięcia higienicznie czystych rezultatów.

Co więcej, nowoczesne pralki domowe nie zawsze osiągają temperatury podane w ich programach.

Właściwa pielęgnacja tkanin oraz kontrola procesu jest niezbędna do właściwej dezynfekcji w środowiskach wrażliwych na higienę. Po dezynfekcji tekstyliów należy obchodzić się z nimi ostrożnie, aby uniknąć ponownego skażenia podczas ich przenoszenia, suszenia, składania, transportu oraz przechowywania.

Profesjonalne usługi tekstylne wykorzystują zatwierdzone systemy zarządzania jakością i kontroli w celu zapewnienia dezynfekcji tekstyliów. To wysoce kontrolowane środowisko nie może być odtworzone w domu!

 

* Prof. dr  Lutz Vossebein jest dziekanem i kierownikiem Centrum Badań Technologii Tekstyliów, Badań i Zarządzania Jakością w Hochschule Niederrhein, University of Applied Sciences, Mönchengladbach w Niemczech.

 

O ETSA

ETSA reprezentuje interesy przemysłu usług tekstylnych w Europie. ETSA jest platformą do tworzenia sieci i dzielenia się najlepszymi praktykami wiodących firm leasingowych i dostawców tekstyliów, a także krajowych stowarzyszeń i instytutów badawczych. Usługi tekstylne stanowią trwałą, efektywną kosztowo alternatywę dla jednorazowego użytku, własności tekstyliów i prania w domu.

Przemysł usług tekstylnych ma znaczący udział w gospodarce europejskiej, a jego roczny obrót wynosi około 12 mld euro i zatrudnia ponad 135 000 osób w UE.