Cleanroom

Odpowiednie przygotowanie odzieży do pomieszczeń czystych wymaga unikalnej wiedzy, którą posiadają jedynie nieliczne firmy działające na rynku europejskim.

CWS-boco od ponad dwudziestu lat systematycznie buduje i wzmacnia swoje kompetencje w tym zakresie. Jakość to dla nas ciągłe doskonalenie i koncentracja na potrzebach Klienta. Motywacją do działań są nasi Partnerzy, którzy poprzez systematyczne monitorowanie wszystkich procesów, nieustannie wyznaczają nam nowe standardy. Dzięki najnowocześniej wyposażonym pralniom i unikalnemu know-how, CWS-boco oferuje zarówno wynajem jak i pełen serwis odzieży dedykowanej do pracy w pomieszczeniach typu cleanroom. Specjaliści CWS-boco służą indywidualną radą i wsparciem na każdym etapie projektu.

boco Cleanroom serwis

Odpowiedzialność za środowisko jest ważnym elementem strategii rozwoju biznesu CWS-boco w Polsce i na świecie. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialne zużycie wody i energii, kontrolę zanieczyszczenia ścieków oraz ograniczenie wytwarzania niepotrzebnych odpadów. Pranie i serwisowanie odzieży roboczej celem ponownego jej wykorzystania jest rozwiązaniem ekonomicznym i korzystnym dla środowiska.

odzież Cleanroom CWS-boco

Więcej informacji udzieli

Agnieszka Kamień