Ogłoszenie o sporządzeniu Planu Połączenia CWS-boco Polska oraz Rentokil Initial sp. z o.o.

W związku z planowanym połączeniem CWS-boco Polska sp. z o.o. z Rentokil Initial sp. zo.o. i w wykonaniu dyspozycji art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych, CWS-boco Polska sp. z o.o. oraz Rentokil Initial sp. zo.o. udostępniają do publicznej wiadomości plan połączenia o identycznej treści sporządzony w dniu 27 października 2017 r. przez zarządy Rentokil Initial sp. zo.o. - jako spółki przejmowanej i CWS-boco Polska sp. z o.o. - jako spółki przejmującej.