Opis projektu UE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt "CWS-boco Efficient Line - wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży pralniczej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wzrost i rozwój firmy CWS-boco Polska na przestrzeni ostatnich lat, umożliwił spółce podjęcie decyzji o realizacji projektu "CWS-boco Efficient Line - wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży pralniczej", który umożliwi on dywersyfikację oferty oraz wdrożenie nowej, ulepszonej usługi.

Spółka zdecydowała, by aplikować o dofinansowanie nowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

W dniu 27 maja 2010r. została zawarta pomiędzy CWS-boco Polska a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowanie projektu "CWS-boco Efficient Line - wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży pralniczej" (Numer umowy UDA POIG.04.04.00-08-001/09-00).

Projekt "CWS-boco Efficient Line - wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży pralniczej" w zasadniczy sposób przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na polskim rynku oraz do pozyskania nowych klientów. Nowa, ulepszona usługa - pranie odzieży roboczej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii Efficient Line, została opracowana z udziałem CWS-boco International. Proponowane rozwiązanie stanowi unikalne połączenie innowacyjnych tunelowych maszyn pralniczych oraz technologii CleanRoom, pozwalającej na osiągniecie niedostępnej obecnie na polskim rynku czystości i właściwości odzieży roboczej.

Koncepcja innowacyjnej technologii pralniczej obejmuje wykorzystanie nowoczesnych, wysokowydajnych, energooszczędnych maszyn i urządzeń w połączeniu z nowatorską organizacją zakładu, która opiera się na zoptymalizowanym przepływie odzieży przez proces technologiczny. Wpłynie to na efektywność procesu i poprawę współczynnika produktywności zakładu pralniczego.

Planowana do wdrożenia technologia przy jednoczesnym wzroście produktywności, efektywności oraz całkowicie zindywidualizowanym podejściu do Klienta pozwoli także, w nieosiągalny dotychczas sposób, opracowywać odzież dla grupy Klientów których spółka CWS-boco Polska, ze względu na specyficzne wymagania, nie mogła do tej pory obsługiwać - w tym m.in. firm z sektorów elektronicznego i farmaceutycznego.

Projekt dofinansowany przy udziale:

Unia Europejska - http://europa.eu/index_pl.htm
Komisja Europejska - http://ec.europa.eu/index_pl.htm
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - http://www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - http://www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze - http://www.region.zgora.pl/

 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość