Automatyczne płatności

Wygodny sposób rozliczenia stałych płatności

Polecenie Zapłaty

W trosce o wygodę i uproszczenie rozliczeń proponujemy skorzystanie z najdogodniejszej, bezgotówkowej formy opłacania faktur za usługi. 
Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości.

Zalety korzystania z Polecenia Zapłaty:

 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
  rozliczanie płatności bez wychodzenia z domu, brak prowizji od Polecenia Zapłaty w większości banków, brak naliczania się odsetek karnych za nieterminowe spłaty zobowiązań
   
 • WYGODA KORZYSTANIA
  brak comiesięcznego wprowadzania danych do realizacji płatności w banku; potrzebna jest jednorazowa pisemna zgoda do obciążania rachunku; stroną aktywną i odpowiedzialną za realizację płatności jest CWS-boco Polska
   
 • GWARANCJA TERMINOWOŚCI
  transakcję inicjuje CWS-boco Polska dokładnie w dniu płatności; gwarancja spłaty w terminie i braku powstawania długów
   
 • BEZPIECZEŃSTWO
  transakcje realizowane są elektronicznie; w przypadku wątpliwości istnieje możliwość odwołania dokonanej już płatności w terminie 5 dni roboczych
   
 • PEŁNA INFORMACJA
  oprócz informacji na wyciągu bankowym Klienci nadal otrzymują faktury z CWS-boco za świadczone usługi i zakupione towary

Warto podkreślić, że przy Poleceniu Zapłaty dla stałych płatności, pieniądze pozostają i pracują na Państwa koncie znacznie dłużej!

Czy każdy Klient CWS-boco Polska może skorzystać z usługi Polecenia Zapłaty?

Każdy nasz Klient, posiadający rachunek bankowy w banku realizującym Polecenie Zapłaty, może skorzystać z usługi Polecenia Zapłaty.

Jak ustanowić Polecenie Zapłaty?

Należy wypełnić i podpisać poniżej zamieszczony druk - "Polecenie Zapłaty - zgoda na obciażanie rachunku (druk)".

Jak działa Polecenie Zapłaty?

CWS-boco Polska przesyła do Państwa banku informacje o kwocie należności wynikającej z wcześniej przesłanej do Państwa faktury, a bank reguluje ją zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze. Dlatego ważne jest, aby w terminie płatności faktury zabezpieczyć odpowiednią kwotę na rachunku.

W przypadku ewentualnego braku środków na Państwa rachunku bankowym podjęta zostanie jednorazowa próba realizacji Polecenia Zapłaty po 7 dniach roboczych. Jeśli wówczas ponownie brak będzie środków na rachunku, płatność za daną fakturę powinna zostać wykonana przez Państwa samodzielnie zleconym przelewem na rachunek CWS-boco Polska Sp. z o.o.

Czy można odwołać Polecenie Zapłaty?

Tak. Możecie Państwo w dowolnym momencie odwołać „Zgodę na obciążanie rachunku”.

Co więcej, w razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje możliwość odwołania już zrealizowanej transakcji Polecenia Zapłaty w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego. Państwa bank jest wówczas zobowiązany do natychmiastowego uznania Państwa rachunku odpowiednią kwotą wraz z naliczonymi odsetkami.

Bezpośredni kontakt z CWS-boco Polska w sprawie Polecenia Zapłaty

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy odpowiedzi lub wyjaśnień.

Prosimy o telefon pod bezpośredni numer telefonu: +48 42 6839784 lub o kontakt mailowy na adres: cm@cws-boco.pl