Projekt UE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość


Projekt "CWS-boco Efficient Line - wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży pralniczej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Wzrost i rozwój firmy CWS-boco Polska na przestrzeni ostatnich lat, umożliwił spółce podjęcie decyzji o realizacji projektu "CWS-boco Efficient Line - wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży pralniczej", który umożliwił dywersyfikację oferty oraz wdrożenie nowej, ulepszonej usługi.

Spółka zdecydowała, by aplikować o dofinansowanie nowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Projekt "CWS-boco Efficient Line - wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży pralniczej" w zasadniczy sposób przyczynił się do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na polskim rynku oraz do pozyskania nowych klientów. Nowa, ulepszona usługa - pranie odzieży roboczej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii Efficient Line, została opracowana z udziałem CWS-boco International. Proponowane rozwiązanie stanowi unikalne połączenie innowacyjnych tunelowych maszyn pralniczych oraz technologii CleanRoom, pozwalającej na osiągniecie niedostępnej obecnie na polskim rynku czystości i właściwości odzieży roboczej.

Koncepcja innowacyjnej technologii pralniczej obejmuje wykorzystanie nowoczesnych, wysokowydajnych, energooszczędnych maszyn i urządzeń w połączeniu z nowatorską organizacją zakładu, która opiera się na zoptymalizowanym przepływie odzieży przez proces technologiczny. Wpływa to na efektywność procesu i poprawę współczynnika produktywności zakładu pralniczego.

Realizacja projektu została w pełni zakończona wiosną 2012 roku i od tego momentu zakład rozpoczął pracę.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 29 148 872,95 PLN
Kwota dofinansowania wyniosła:  10 181 709,04 PLN


Projekt był realizowany przy udziale:

Unia Europejska - http://europa.eu/index_pl.htm
Komisja Europejska - http://ec.europa.eu/index_pl.htm
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - http://www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - http://www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze - http://www.region.zgora.pl/

CWS-boco - Projekt UE - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość