Raport CSR za rok 2016 już dostępny!

Raportowanie naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest integralną częścią naszego systemu zarządzania, w ramach strategii odpowiedzialnego biznesu (CSR). Przedstawiając w przejrzysty sposób kwestie zrównoważonego rozwoju, mającego strategiczne znaczenie dla naszej firmy, pokazujemy w jaki sposób kwestie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne wpływają na naszą działalność biznesową i podejmowanie strategicznych decyzji. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na kilku strategicznie ważnych dla nas obszarach, które od 2017 r. znajdują odzwierciedlenie w trzech obszarach raportowania:

  1. Klienci i pracownicy,
  2. Surowce i ich pochodzenie
  3. Pralnie i logistyka

Taka struktura raportu pozwala przedstawić nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach aktywności spółki CWS-boco.
 

Klienci i pracownicy.

Ludzie dla Ludzi

Naszym celem jest uczynienie codziennego życia zdrowszym, bezpieczniejszym i wygodniejszym, zarówno dla naszych klientów jak i pracowników. Dlatego też w ramach strategii zrównoważonego rozwoju stawiamy na zadowolenie klienta, terminowość dostaw, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz szkolenia pracowników.

Nasi klienci to przede wszystkim zadowoleni klienci, którzy korzystają z naszego wsparcia od wielu lat. Wielką wartością dla nas jest ich lojalność, którą systematycznie budujemy poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz obsługi na najwyższym poziomie na każdym etapie realizacji umowy. Kontaktujemy się z naszymi klientami około 28.247 razy dziennie.

raport-02.jpg
raport-06.jpg

 

 

 

Wszystkie lokalne oddziały CWS-boco są zaangażowane w wyrównywanie szans i wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć.

Surowce i ich pochodzenie.

Sukcesy, które odnosimy utwierdzają nas w słuszności podejmowanych decyzji. Mamy na to twarde dowody.


Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój to także świadoma polityka w obszarze pozyskiwania surowców do produkcji naszych produktów. Wykorzystujemy bawełnę pochodzącą ze zrównoważonych źródeł, wspieramy inicjatywy poświęcone poprawie standardów społecznych i środowiskowych w całym procesie łańcucha dostaw. Prowadzimy proekologiczną politykę serwisową naszych urządzeń higieny, koncentrującą się na naprawie uszkodzonych dozowników, a nie ich pozbywaniu się i wymianie na nowe.  A to wszytko dlatego, że odpowiedzialne zakupy, wiarygodna ocena poddostawców i upcykling są integralną częścią naszej strategii CSR.

 

 

 


93% zamówień naszych surowców i komponentów pochodzi od dostawców, którzy podpisali Kodeks Postępowania CWS-boco. Dzięki regularnym kontrolom i niezależnym audytom monitorujemy i egzekwujemy przestrzeganie norm społecznych i środowiskowych przez wszystkich naszych partnerów.
 

raport-07.jpg
raport-03.jpg

Nasza filozofia upcyklingu chroni środowisko. Preferowanym przez CWS-boco sposobem postępowania z uszkodzonymi lub wadliwymi urządzeniami jest zawsze ich naprawa. Tylko w 2016 r. liczba dozowników przywróconych do pełnej sprawności w naszym centrum upcyklingu w Szwajcarii  osiągnęła poziom 44 506 sztuk (wzrost z 30 812 sztuk w stosunku do roku 2015 r.).

Pralnie i transport.

Czyste technologie dla czystego środowiska

 
Nasze cykle prania stają się coraz bardziej wydajne, pomimo rosnącej z roku na rok ilości pranej odzieży. Większe wolumeny zmotywowały nas do jeszcze sprawniejszego działania. Na ciągłej optymalizacji procesów prania zyskują  nasi klienci i środowisko naturalne. Poprawiliśmy wiele aspektów naszej działalności i osiągnęliśmy dodatkowe korzyści ekologiczne, głownie dzięki coraz bardziej nowoczesnej flocie samochodowej i wykorzystaniu energii odnawialnej we wszystkich procesach biznesowych. Do kluczowych obszarów objętych naszą strategią zarządzania zrównoważonym rozwojem w tym zakresie należy redukcja emisji CO2 wydzielanego podczas procesu prania i transportu, dalsze zwiększanie efektywności energetycznej, a także ograniczenie zużycia wody i detergentów.

 


Oszczędności paliwa uzyskane dzięki naszemu systemowi zarządzania flotą i zastosowaniu innowacyjnych technologii optymalizacji tras są naprawdę imponujące - w 2016 roku ograniczyliśmy zapotrzebowanie paliwa o 55 877 litrów.
 

raport-04.jpg

Pobierz pełen raport CSR: